Polityka prywatności

Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Podstawowe cele Polityki prywatności
Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z
korzystaniem z serwisu www.knappaula-dietetyk.com , zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron,
administrowanego przez Paulę Knap jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Koszalinie przy
ul. Tadeusza Rejtana 5/10.
Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o
Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników
zamówień na oferowane przez Paula Knap Dietetyk towary i usługi.
Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie
co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w
szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom
bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. “Paula Knap Dietetyk” nie ma wpływu na
prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.
Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy
Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików
cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony
celem uzyskania informacji na ten temat.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu Paula Knap , z siedzibą w Koszalinie
(75-507), ul. Tadeusza Rejtana 5/10.
Cel przetwarzania danych i prawnie uzasadniony interes Administratora
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym,
marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i wysyłki newslettera, stanowiącymi tzw.
prawnie uzasadniony interes Firmy.
Kto (oprócz Administratora) ma dostęp do danych?
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane
operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
Jakie dane osobowe gromadzimy?
Przetwarzamy Twój adres e-mail oraz hasło, które nam przekazujesz w momencie zakładania konta.
Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer
telefonu, płeć, kraj, historia zakupów, informacje na temat dostawy, historia płatności.
Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie: historia kliknięć,
oraz historia nawigacji i przeglądania.
Jakie masz prawa?
Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Dane Twojego konta będziemy przechowywać tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto.
Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, Twoje dane zostaną usunięte.
Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku
niezakończonego sporu.
Twoje dane osobowe podane dla celów marketingowych będą przetwarzane do czasu odwołania przez
Ciebie zgody.

Scroll to Top